เกี่ยวกับยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์

    - ธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
    - ดูรายการสินค้าต่างๆ
    - ดูตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร
    - ข้อมูลการติดต่อประสานงาน
 
 

 

A very warm welcome to all visitors to our freshly baked website! UFM Food Center Company Limited is UFM group of companies, a special business unit establsiehd for researching and developing further application of wheat flour into consumer products.

Please navigate through our site via menu on the top of each page or, to get directly to desired information, use the search bar.