ร่วมงานกับเรา

  - ตำแหน่งที่เปิดรับ
  - กรอกใบสมัคร
ตำแหน่งที่เปิดรับ
 

ประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา ด่วนมาก!

คุณสมบัติ: - วุฒิปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
- อายุ 22-30 ปี
- ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 
   
 
แสดงรายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

ธุรการ 1 อัตรา ด่วนมาก!

คุณสมบัติ: - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
- อายุ 22-28 ปี
- คอมพิวเตอร์ได้ดี

 
 
   
 
แสดงรายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

อาจารย์ 4 อัตรา

คุณสมบัติ: - วุฒิปริญญาตรี Food science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 22-26 ปี
 
 
   
 
แสดงรายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

เจ้าหน้าที่บุคคล 2 อัตรา

คุณสมบัติ: - วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
- อายุ 22-30 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 
 
   
 
แสดงรายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

จป. วิชาชีพ 1 อัตรา

คุณสมบัติ: - วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัย
- อายุ 22-30 ปี
 
 
   
 
แสดงรายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

พนักงานผลิต 15 อัตรา

คุณสมบัติ: - วุฒิ ม.3-ม.6
- สามารถทำงานเป็นกะได้
 
 
   
 
แสดงรายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ

พนักงานเสิร์ฟ 10 อัตรา

คุณสมบัติ: - วุฒิ ม.3-ม.6
- ประจำสาขาสยามสแควร์
 
 
   
 
แสดงรายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ