ติดต่อกับเรา

  - แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท
  - หมายเลขโทรศัพทฺ์ภายใน
แผนที่แสดงที่ตั้ง
location map
บรืษัท ยูดอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
593/29-41 ซอยสุขุมวิท 33/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0620-30, 0-2260-5280-300
โทรสาร 0-2258-5041, 0-2259-0636
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนกขาย: Ext. 260, 263
  salesinfo@ufmfc.com
แป้งสาลีและสารเสริมคุณภาพ Ext. 260, 263
ผลิตภัณฑ์พิเศษ Ext. 272
บะหมี่และแผ่นเกี๊ยว Ext. 252
   
แผนกขาย เบเกอรี่ : Ext. 277
  salesinfo@ufmfc.com
แผนกการตลาด Ext.270
 
แผนกจัดซื้อ : Ext. 248
 
แผนกการเงิน : Ext. 241
 
แผนกบัญชี : Ext. 233
 
แผนกบุคคล : Ext. 223
 
แผนกส่งเสริมการขาย : Ext. 276
  ufmmagazine@ufmfc.com
นู้ดเดิ้ลเฮ้าส์ : 0-2252-7187