บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจต่อเนื่องจาก บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมยูเอฟเอ็ม เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์ จากแป้งข้าวสาลี เป็นวัตถุดิบพื้นฐานในเบเกอรี่และอาหารสำหรับผู้บริโภค โดยมีช่องทางสื่อสารผ่านธุรกิจ แขนงอื่น อาทิเช่น