ร่วมงานกับเรา

    เติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา "ครอบครัว UFM"

"ครอบครัว UFM" องค์กรที่มั่นคงและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจอาหาร เราเห็น ความสำคัญของบุคลากร ทุกตำแหน่ง,ทุกระดับชั้น และตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพของ แต่ละบุคคล เราพร้อมให้โอกาสอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมใจก้าวไปกับเราด้วยระบบงานแบบทีมเวิร์ค เพื่อเราจะได้เติบโตไปด้วยกัน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา "ครอบครัว UFM"

ไม่มีตำแหน่งที่เปิดรับ