ที่อยู่

บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
593/29-41 ซอยสุขุมวิท 33/1 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

salesinfo@ufmfc.com