ผงฟูกำลังสอง ตรายู-88

หมวดหมู่ : สารขึ้นฟูและสารเสริมคุณภาพ

ผงฟูชนิดกำลังสอง ได้ขนมขนาดใหญ่ กลิ่นรสไม่เปลี่ยนแปลง ทิ้งส่วนผสมไว้ได้นาน ก่อนการอบหรือทอด


    ขนาด
  • 15 กิโลกรัม/ลัง


ติดต่อสอบถาม
  • 0 2259 0620-30