แป้งมันสำปะหลัง ตราดาว

หมวดหมู่ : อื่น ๆ

แป้งมันสำปะหลัง ปราศจากสารฟอกสี เหมาะสำหรับทำขนม


    ขนาด
  • 1 กิโลกรัม x 10 ถุง/ลัง

    30 กิโลกรัม/กระสอบ


ติดต่อสอบถาม
  • 0 2259 0620-30