แป้งข้าวสาลี ตราว่าว

หมวดหมู่ : แป้งข้าวสาลี

แป้งข้าวสาลีอเนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งทำขนมและอาหาร มีปริมาณโปรตีนปานกลาง


    ขนาด
  • 1 กิโลกรัม x 10 ถุง/ลัง

    5 กิโลกรัม x 5 ถุง/กระสอบ

    22.5 กิโลกรัม/กระสอบ


ติดต่อสอบถาม
  • 0 2259 0620-30