แป้งข้าวสาลี ตราพัดโบก

หมวดหมู่ : แป้งข้าวสาลี

แป้งข้าวสาลีที่เหมาะสำหรับเค้กเนย ชิฟฟ่อนเค้ก มีปริมาณโปรตีนต่ำ


    ขนาด
  • 1 กิโลกรัม x 10 ถุง/ลัง

    22.5 กิโลกรัม/กระสอบ


ติดต่อสอบถาม
  • 0 2259 0620-30