เทศกาลตรุษจีน 2567

รับจองสินค้าตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มวางจำหน่ายสินค้าตรุษจีน วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ ยูเอฟเอ็มเริ่มวางจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่เจ ตั้งแต่วันที่ 13 -20 ตุลาคม 2566 สามารถสั่งซื้อได้ที่ UFM Bakery House ทุก

เทศกาลสารทจีน

เทศกาลสารทจีน สามารถสั่งจองสินค้าได้ที่ หน้าร้านยูเอฟเอ็มเบเกอรี่เฮ้าส์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2566

ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์

ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ " ยูเอฟเอ็ม " เริ่มวางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 29 กันยายน 2566

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ เริ่มวางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2566