ยูเอฟเอ็ม เอสพี

หมวดหมู่ : สารขึ้นฟูและสารเสริมคุณภาพ

สารเสริมใช้กับขนมที่ขึ้นฟูด้วยไข่ ช่วยให้ตีง่ายขึ้น ได้ขนาดใหญ่ เนื้อขนมละเอียด นุ่มและสดนาน (ปริมาณการใช้ 3-5% ของน้ำหนักแป้ง)


    ขนาด
  • 100 กรัม x 36 กระป๋อง/ลัง

    1 กิโลกรัม x 12 ถัง/ลัง

    5 กิโลกรัม/ถัง

    20 กิโลกรัม/ถัง


ติดต่อสอบถาม
  • 0 2259 0620-30